Samarbetspartners

Christina Nordberg Prah Konsult och mitt bolag Prahduktion samarbetar med flera kollegor och företag. Genom dessa samarbeten ökar kvaliteten. Jag kan i dessa samarbeten få tillgång till kompletterande kompetens.

I detta viktiga nätverk förs ständigt professionella diskussioner. Det jag själv inte kan, löser en kollega. Vi hjälper varandra och deltar i varandras uppdrag som stöd, underkonsulter eller rådgivare.

I nätverket finns:

I samarbete med min man André Prah som har illustrerat hemsidan.
Se vidare hans konst prah.se.