Förändringsledning

Facilitering av förändringsprocesser

Jag kan skapa ett ramverk för förändringsarbetet och exempelvis utbilda förändringsledare/förändringsagenter.  Se mer under Utbildning.

Genom en inledande workshop kan alla bli engagerade med utgångspunkt i en beskrivning av företagets uppdrag, utmaningar och förändringsbehov för att kunna skapa en handlingsplan.

Interimschef

Att låta någon annan gå in som ledare under förändringen kan skapa frihet och energi till att komma igenom tidigare barriärer. Att hyra in en utomstående person som chef under en begränsad tid kan skapa en plattform för att skapa nytt och ge möjligheter till att enas kring och träna in nya arbets- och förhållningssätt. Det sätter fokus på det som ska uppnås. Jag samarbetar nära med företag som har som idé att ta fram interima chefskandidater och har själv verkat som sådan under perioder.

Stöd i ledningsgruppsarbetet

Förändring är svårt. De flesta av oss vill gärna att det ska fortsätta som det alltid har varit. Organisationens ledning bör fungera som förebild och vara ett aktivt exempel på det som är nytt och ska göras annorlunda. Det är först när man agerar annorlunda som riktig förändring kan bli resultatet. Med respekt för att förändring kräver tid och kraft erbjuder jag stöd till ledningen.

Stödet kan ta sig olika former och skräddarsys såklart efter behov, exempelvis genom:

  • Ledning av workshops
  • Bollplank och samtalsstöd/coach till chef och/eller övrig ledning
  • ”Det tysta vittnet” – jag medverkar i arbetsgrupper/ledningsgrupper och följer/studerar gruppen och dess arbetssätt.

Detta kan vara särskilt angeläget och viktigt exempelvis  i anslutning till  att organisationen fått ett förändrat uppdrag,  ska skapa nya arbetssätt eller inriktning och värderingar. Sker det som vi bestämt eller uttalat hos oss i ledningsrummet – i praktiken – i verkligheten?

Värdegrundsarbete

Gemensamma värderingar är summan av medarbetarnas inre drivkrafter. Att styra värderingarna till att bli mer gemensamma är en fråga om att rekrytera och utveckla medarbetare till att skapa en kultur som alla känner som sin egen. Att delta i arbetet med en organisationens värdegrund kan ske med olika verktyg. En aktiv dialog är ett av dem. Sådana dialoger kan stärkas och riktas. Ett effektivt verktyg är spelet Orangino Work – ett spel som stärker gruppens självbild och ökar motivation och förmåga att ge och ta feedback.  Som certifierad handledare för Orangino Work har jag möjlighet till att facilitera arbete kring värderingar med detta spel som ett effektivt verktyg.