Min idé

Jag tror på ledning

Det är i mellanrummet mellan människorna och verksamheten som det händer det som ska hända.

I dag är alla engagerade i detta mellanrum. Alla är engagerade i verksamhetens och i dess innehåll. Det är därför jag ser ordet ledning som det som alla kan och ska skapa – det som ska leda till resultat och där alla måste vara ledare.

Ledning - kraftöverföring!

Det är i ledningsprocesserna som det krävs tydlighet och synlighet: i alla handlingar som människorna gör för att skapa en bra verksamhet med goda resultat. Det är där vi måste hitta motivation till och innehåll i handlingarna.  Vi har i dag varken lust eller råd att inte låta alla vara med i detta arbete oavsett roll eller bakgrund.

Chefer och medarbetare i verksamheten kan göra saker bättre med högre effektivitet och genomslag genom att få bättre koll på hur och vad som händer och hur man kan göra annorlunda. I detta mellanrum – i samtal kring innehåll, metoder och målsättningar – vill jag medverka som en katalysator för förändring och förbättring.  Skapa bättre ledning.