Samtalsstöd

Chefs- och ledarutveckling – chefshandledning

I samtal kan chefer och ledare få ett neutralt bollplank i aktuella utmaningar, kunna vända och vrida på frågor för att kunna fatta bättre beslut och att öka tydligheten i kommunikationen – allt i syftet att skapa hållbara resultat både för verksamhet och för sig själv som person.

Coaching – individ och grupp

Coaching är en målinriktad process där men genom dialog öppnar för nya perspektiv, skapar förutsättningar för större förståelse och beredskap för handling.

Ett coachingprogram består av ett antal möten – mellan fem och tio under en period av cirka sex till åtta månader. Varje möte pågår oftast under cirka 1,5 timme. Programmet inleds med ett möte mellan den person som ska coachas och dennes överordnade där syfte och mål diskuteras.

Jag har framgångsrikt handlett människor som brinner för en sak och sitt yrke, allt från ideell sektor till spelindustrin.