Projektledning

Strategiarbete

Att leda arbetet med att ta fram gemensam strategi för organisationen kräver ofta en gedigen planering, projektplan och resurssättning. Hela eller delar av sådana uppdrag kan med fördel läggas ut på extern part. Referenser finns vid intresse av stöd i strategiutformning och projektledning av strategiarbete.

EU-projekt

Externt stöd i arbetet med att formulera ansökningar och projekt för finansiering via EU:s strukturfonder, LEADER eller andra finansieringskällor. Referenser för sådan medverkan finns på förfrågan.

Organisationsanalys

I samband med exempelvis förändringar i organisationen eller i dess uppdrag, kan jag medverka genom att kartlägga befintlig organisation. Kartläggningen kan exempelvis bestå av:

  • djupintervjuer av medarbetare enskilt och i grupp,
  • benchmarking,
  • leda workshops,
  • formulera organisationsförslag,
  • rapportskrivning med mera.

Skräddarsys för varje specifik situation.