Christina Nordberg Prah Konsult

Ledning och kompetens

Jag heter Christina Nordberg Prah och är konsult med gedigen erfarenhet av chefs- och ledningsfrågor. Mina erfarenheter sträcker sig från eget ledarskap till roller som head-hunter, utbildare och som samtalsstöd till chefer, specialister  och  ledningsgrupper.

Jag är certifierad coach enligt ICF-standards. Det är en metod som jag använder i samtal om både verksamhets- och personlig utveckling; för chefer och medarbetare; i befintligt arbete eller inför nya grepp på den egna karriären.

Ledning som en ledstång att ta tag i för att hålla balansen